Реформування земельних відносин
Публічна інформація
Землеустрій та охорона земель
Державний земельний кадастр
Адмінстративні послуги в районах
Ринок та оцінка земель
Експертиза
Державні закупівлі
Запобігання проявам корупції
Юридична служба
Звернення громадян
Кадрова політика

Інтерактивний пошук

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг

 

 

ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

                          Н А К А З

 

             22.09. 2014р.                                Івано-Франківськ                               № 88

Про внесення змін до наказу

Головного управління

від 08.04.2013 № 55

 

          З метою виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»   та   наказу  Держземагентства  України  від  10.09.2014  року № 292   «Про  внесення змін до наказу  Держземагентства  України від  29.03.2013  року № 133, відповідно до положення про Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області (далі – Головне управління), затвердженого наказом Держземагентства від 12.09.2012 № 432

 

НАКАЗУЮ:

 

           1. Доповнити пункт 1 наказу Головного управління від 08.04.2013 року № 55 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області» новими підпунктами 1.3 та 1.4, виклавши їх в такій редакції:

          «1.3.  Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання  адміністративних послуг»;

           1.4.   Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг».

 

            2. Затверджені Інформаційні та Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, набирають чинності з дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше 1 січня 2015 року.

 

            3. Керівникам  управлінь (відділів) Держземагентства у районах та містах області до 22.09.2014 року:

 

            3.1. Затвердити  Інформаційні та Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг та внести  відповідні зміни  до наказів про затвердження Інформаційних та Технологічних карток.

 

            3.2. Визначити, що затверджені Інформаційні та Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, набирають чинності з дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше 1 січня 2015 року.

 

           4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник

Головного управління                                                                    В.Д. Боднарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Видача висновку державної екпертизи землевпорядної документації

(назва адміністративної послуги)

Головним управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги (дозвільний центр)

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання  адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок – четвер – з 08-00 до 17-15 год.;

п’ятниця – з 08-00 до 16-00 год.;

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про проведення державної експертизи землевпорядної документації», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 №974 «Про затвердження порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява/клопотання встановленої форми для одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру (передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України  від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктів господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

Оригінал об’єкту державної експертизи землевпорядної документації

Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації;

Копії договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації посвідчені печаткою розробника документації.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноваженого представника

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації.

Постанова КМУ «Про деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів України та його територіальними органами адміністративних послуг»від 01.08.2011 № 835.

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної  вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення послуги

Рахунок №31118028727002

код 37952250, МФО 836014

Банк: ГУДКСУ в Івано – Франківській області

Призначення платежу (код платежу): 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20  робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у наданні а дміністративної послуги є:

невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів;

виявлення недостовірних даних.

Про відмову в реєстрації об'єкта експертизи Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області повідомляє протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок державної експертизи землевпорядної документації 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через уповноваженого представника

16.

Примітка

 

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 прийняття  рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського

призначення державної власності

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагенства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги (дозвільний центр)

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання  адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9 (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок – четвер – з 08-00 до 17-15 год.;

п’ятниця – з 08-00 до 16-00 год.;

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Статті 118, 122, 123, 124  Земельного кодексу України,  Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 536 від 11.10.2011 «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява/клопотання встановленої форми для одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру (передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України  від 07.12.2005 №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктів господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

Заява до суб’єкту надання адміністративної послуги

Документація із землеустрою (погоджена у разі необхідності).

Позитивний висновок держаної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності її проведення згідно із законом)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноваженого представника

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835)

12.

Строк надання адміністративної послуги

у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою  для  відмови  у затвердженні  документації із землеустрою  може бути лише її невідповідність вимогам  законів  та  прийнятих  відповідно до них нормативно-правових  актів.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у формі наказу  або за наявності підстав, зазначених у пункті 13, відмови у формі листа на офіційному бланку. 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто або через уповноваженого представника

16.

Примітка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 139, 142, 144, 149 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням суті виявлених помилок за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей

 

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в  повідомленні про виявлення технічної помилки

14.

Результат надання адміністративної послуги

Протокол виправлення помилки

Заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням

Відмова у виправленні помилки

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє заінтересованих осіб не пізніше наступного дня про виправлення помилки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 або надає мотивовану відмову   

16.

Примітка

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 167, 168, 171, 173 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”   

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна

 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг ”

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 71  гривня

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач:УДКСУ в м.Івано-Франківську

Рахунок № 31118028727002

Код: 37952250,  МФО:836014

Банк: ГУДКСУ в Ів-Франківській області

Призначення платежу: 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом

14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Витяг з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру отримується безпосередньо у державного кадастрового реєстратора

16.

Примітка

 


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”   

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна  

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 68  гривень

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач:УДКСУ в м.Івано-Франківську

Рахунок № 31118028727002

Код: 37952250,  МФО:836014

Банк: ГУДКСУ в Ів-Франківській області

Призначення платежу: 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом

14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Витяг з Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру отримується безпосередньо у державного кадастрового реєстратора

16.

Примітка

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ,
ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 167, 168, 179, 197 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”   

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

 

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна  

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 71  гривня

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач:УДКСУ в м.Івано-Франківську

Рахунок № 31118028727002

Код: 37952250,  МФО:836014

Банк: ГУДКСУ в Ів-Франківській області

Призначення платежу: 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом

14.

Результат надання адміністративної послуги

Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території) або повідомлення про відмову у її наданні

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території) або повідомлення про відмову у її наданні отримується безпосередньо у державного кадастрового реєстратора

16.

Примітка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) ТА ІНШОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства вІвано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”   

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього 

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга платна  

 

 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пункт 9 додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг”

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за надання послуги – 31  гривня

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач:УДКСУ в м.Івано-Франківську

Рахунок № 31118028727002

Код: 37952250,  МФО:836014

Банк: ГУДКСУ в Ів-Франківській області

Призначення платежу: 22012500

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом

14.

Результат надання адміністративної послуги

Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру отримується безпосередньо у державного кадастрового реєстратора

16.

Примітка

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 104, 105 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

2. Документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі обмеження

3. Електронний документ

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

У строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.  Звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи

2. Подання заявником не повного пакета документів

3. Розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора

4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами або повідомлення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами або повідомлення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами отримується безпосередньо у державного кадастрового реєстратора

16.

Примітка

 


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства у Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 32 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 96, 97, 98 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

2. Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

3. Електронний документ

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору територіального органу Держземагентства

 

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна

 

 

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги

 

 

 

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.  Звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи

2. Подання заявником не повного пакета документів

3. Розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора

4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру   

14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру або повідомлення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру отримується безпосередньо у державного кадастрового реєстратора

16.

Примітка

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

 (найменування суб’єкта надання послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 28 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункти 101, 103 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель

 

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель

3. Електронний документ

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

 

 

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються безпосередньо державному кадастровому реєстратору Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги

 

 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації

2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора

3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа

4. Подані документи не відповідають вимогам законодавства

5. Заявлене обмеження вже зареєстроване

14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель або повідомлення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель отримується безпосередньо у  державного кадастрового реєстратора Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області

16.

Примітка

 

ІНФОРМАЦІЙНа КАРТКа

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги (дозвільного центру), в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Обласний дозвільний центр Івано-Франківської облдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги (обласний дозвільний центр)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, (ІІ поверх)

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер  0800-1715

п’ятниця  0800-1600

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0342) 553153; ф.751427

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.if.gov.ua (розділ «Обласний дозвільний центр»)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Статті 32 та 33 Закону України „Про землеустрій”, ст.11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553 „Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

  1. 1.Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, у довільній формі (письмове клопотання)

Документ, що посвідчує особу

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Клопотання подається особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про врученя.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

14 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність матеріалів в архіві

14.

Результат надання адміністративної послуги

Відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Надання ксерокопії з документації нарочно або поштою

16.

Примітка

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

Головне управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  повідомлення про виявлення технічної помилки.
1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;
2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей;
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер повідомлення;
2) дата реєстрації повідомлення;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;
4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;
5) суть виявлених помилок;
6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

4.

Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі.
Виконує:
- перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;
- виправлення помилки;
- формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол виправлення помилки за визначеною формою;
- на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;
- готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;
- письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованих осіб;
- приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача документів за результатами розгляду повідомлення:
протоколу виправлення помилки;
за бажанням заявника надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку;
відмова у виправленні помилки.
Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.
У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 1 робочого дня (протокол виправлення помилки надається в день звернення  заявника)

6.

Передача протоколу або/та документ на заміну документу, в якому виявлено помилку адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

7.

Видача замовнику документ на заміну документу, в якому виявлено помилку або протоколу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

1 робочий день

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Головне управління Держземагентства в  Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в  Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;
2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.
Виконує:
- формування  витягу про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
- приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 9 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 10 робочого дня (витяг надається в день звернення 

заявника)

6.

Передачу витягу адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 10 днів (з дати реєстрації заяви про надання послуги)

7.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

Протягом 10 днів

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

 

Головне управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській  області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;
- документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру.
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про обмеження у використанні земель.
Виконує:
- формування  витягу про обмеження у використанні земель за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
-приймає рішення про відмову у відмові про надання витягу відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги та в порядку черговості)

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги та в порядку черговості)

6.

Передача витягу адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги та в порядку черговості)

7.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги та в порядку черговості)

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

1 робочий день

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою.
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру.
Виконує:
- формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках;
- приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 10 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача довідки з Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 10 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

6.

Передача довідки адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

З 10 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

7.

Видача замовнику довідки

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

З 10 робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

 

Головне управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

- документ, що підтверджує оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру.
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;

4) документ про сплату послуг у разі надання на платній основі.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4.

Оформлення  відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.
Приймає рішення про відмову у наданні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 10 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.
Підписує викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою.
У разі, коли відомості з Державного земельного кадастру надаються в електронній формі, посвідчує їх власним цифровим підписом

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 10 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

6.

Передача відомостей адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

Не пізніше 10 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

7.

Видача замовнику відомостей

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

Не пізніше 10 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

 

Головне управління Держземагентства у Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;
2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць;

3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.,
Виконує:
- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;
- надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;
- оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;
 - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць;
- приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 14 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

6.

Передача витягу адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

7.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

 

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації обмежень у використанні земель з видачею витягу

Головним управлінням Держземагентства в Івано-Франківській області

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;
2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації обмежень у використанні земель;
3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;
4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель.
Виконує:
- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;
- внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель;
- оприлюднення інформації про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідних відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;
- формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації обмежень у використанні земель;
- приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 14 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

6.

Передача витягу адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 14 днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

7.

Видача замовнику витягу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

З 14 дня (витяг надається в день звернення заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

 

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

 

 

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

2.

Передача запиту Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.
Перевіряє:
1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;
Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:
1) реєстраційний номер заяви;
2) дата реєстрації заяви;
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 1 робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

4

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

 

4.

Виконує:
- формування  витягу про

земельну ділянку за визначеною формою здійснюється у процесі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;
- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органами місцевого самоврядування

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом 13 робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру.
Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Державний кадастровий реєстратор

В
З

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

6.

Передача витягу адміністратору центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Державний кадастровий реєстратор

В

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

7.

Видача замовнику витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

 

З 14 робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

 

Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

 

Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна

посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення заявника

2.

Передача заяви (запиту) Головному управлінню Держземагентства в Іва-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення заявника

3.

Реєстрація запиту суб’єкта звернення в Головному управлінні Держземагентства в Іва-Франківській області

Спеціаліст відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління

В

Протягом 1 робочого дня

4.

Передача запиту керівнику Головного управління Держземагентства в області

Спеціаліст відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління

В

Протягом 1 робочого дня

5.

Накладання відповідної резолюції і передача заяви (запиту) спеціалісту загального відділу

Начальник/заступник начальника Головного управління Держземагентства в області

В

Протягом 1 робочого дня

6.

Передача заяви (запиту) відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання

Спеціаліст відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління

В

Протягом 1 робочого дня

7.

Опрацювання заяви (запиту), зокрема:

- перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою;

- мета отримання матеріалів;

- віднесення запитуваних матеріалів до документів з грифом «ДСК» або до носіїв відомостей, що становлять державну таємницю;

- копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою Головного управління Держземагентства в області

В

Протягом 2 робочих днів

8.

Підготовка супровідного листа щодо  видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою Головного управління

В

Протягом 3 робочих днів

9.

Подача пакету документів керівнику Головного управління Держземагентства в області

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою Головного управління

В

Протягом 2 робочих днів

10.

Підпис супровідного листа щодо  видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі

Начальник/заступник начальника Головного управління Держземагентства в області

В

Протягом 1 робочого дня

11

Передача супровідного листа та матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі адміністратору центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління

В

Протягом 1 робочого дня

12.

Видача адміністратором центру надання адміністративних послуг матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою, або відмова у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

Протягом 1 робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги -

14 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

-

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.


            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі висновку

державної експертизи землевпорядної документації

 

з/п

Етапи опрацювання звернень при наданні адміністративної послуги

Відповідальна

посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Дія (виконує, бере участь, погоджує тощо)

Термін виконання

(днів)

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

1.

Прийом і реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

Протягом 1 дня

 

2.

Передача заяви Головному управлінню Держземагентства в Івано-Франківській області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг (державний реєстратор обласного дозвільного центру)

В

В день звернення суб’єкта

 

3.

Реєстрація клопотання, поданої суб’єктом звернення, із документацією землеустрою

Спеціалісти відділу документального, господарського та організаційного забезпечення

В

В день звернення суб’єкта

 

4.

Передача для накладання резолюції керівництвом Головного управління Держземагентства у Івано-Франківській області і передача документів до відділу державної землевпорядної експертизи

Спеціалісти відділу документального, господарського та організаційного забезпечення

В

Протягом 1 робочого дня

 

5.

Приймання землевпорядної документації, перевірка відповідності її вимогам п. 3.3.2 Методики проведення експертизи.

Реєстрація об'єкту державної експертизи на підставі заяви (клопотання) замовника у журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації або надання мотивованої відмови у його реєстрації

Спеціаліст відділу державної землевпорядної експертизи 

В

Протягом 1 робочого дня

 

6.

Проведення державної експертизи, на якій передбачається всебічний аналіз землевпорядної документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. Узагальнення результатів експертних досліджень та підготовка висновку державної експертизи щодо доцільності затвердження землевпорядної документації

Спеціалісти відділу державної землевпорядної експертизи

В

Протягом 14 робочих днів

 

7.

Передача підготовленого висновку державної експертизи землевпорядної документації керівнику експертного підрозділу.

 

Перевірка та підписання висновку державної експертизи керівником експертного підрозділу

Спеціаліст відділу державної землевпорядної експертизи

 

 

Начальник відділу державної землевпорядної експертизи

В

 

 

 

 

 

         В

Протягом 1 робочого дня