Реформування земельних відносин
Публічна інформація
Землеустрій та охорона земель
Державний земельний кадастр
Адмінстративні послуги в районах
Ринок та оцінка земель
Експертиза
Державні закупівлі
Запобігання проявам корупції
Юридична служба
Звернення громадян
Кадрова політика

Інтерактивний пошук

Громадська Рада

№ 97                                                                                                                                                                                                                від 08.08.2013

Про Громадську раду

при Головному управлінні

Держземагентства

в Івано-Франківській

області

 

 

Відповідно до пункту 6 Положення про Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 12 вересня 2012 року № 432,

 

НАКАЗУЮ

 

1. Затвердити склад Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області (додаток 1).

        2. Затвердити положення про Громадську раду при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області (додаток 2).

3. Головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління ( Нагорняк І.М.):

3.1 Протягом місяця, з моменту підписання наказу, забезпечити проведення засідання Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області для обрання голови Громадської ради та його заступників;

3.2. У разі потреби, за пропозицією Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області та за рішенням керівництва, організовувати та проводити разом з відповідними структурними підрозділами Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області консультації з громадськістю;

3.3. У двохтижневий термін з часу проведення засідань Громадської ради оприлюднювати результати її засідання та прийняті рішення в засобах масової інформації та на сайті Головного управління.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області С.В.Жилу.

 

 

Начальник

Головного управління                                                Володимир Боднарчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

________2013 №_______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області

1. Громадська рада при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин.

 

 1. 2.У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378 (із змінами),та згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», рішеннями колегії, наказами Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області, а також цим Положенням.

 

 1. 3.Основними завданнями Ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області.

4. Рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення

консультацій із громадськістю;

подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськість з питань, не передбачених орієнтовним планом;

розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації прo проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління, який в свою чергу систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про діяльність Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області, прийняті нею рішення та стан їх виконання.

 

5. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області інформацію, необхідну для своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові експертні групи відповідно до напрямів роботи Ради;

залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, вітчизняних і міжнародних експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

проводити конференції, збори.

 1. 6.До складу Ради включаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

 

 1. 7.Раду очолює голова, який обирається членами ради строком на два роки.

Голова має заступників, які обираються з числа членів Ради за його поданням.

8. Голова Ради:
організовує діяльність Ради;

скликає та організовує підготовку засідань Ради;

підписує документи від імені Ради;

представляє Раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядуванн, засобами масової інформації.

9. Рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених
нею планів роботи. Основною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

________2013 №_______

 

 

Склад Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області

 

 1. 1.Боднарчук В.Д. – начальник Головного управління;
 2. 2.Жила С.В. – перший заступник начальника Головного управління;
 3. 3.Спасів Я.О. – секретар керівника відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління;
 4. 4.Собчук А.В. – начальник управління землеустрою та охорони земель Головного управління;
 5. 5.Бурденюк В.В. – начальник відділу ринку та оцінки землі Головного управління;
 6. 6.Капусняк М.М – начальник юридичного відділу Головного управління;
 7. 7.Шпак Т.Г. – начальник відділу землеустрою та охорони земель Головного управління;
 8. 8.Дубей М.Г. – начальник управління державного земельного кадастру Головного управління;
 9. 9.Дудка І.В. – голова профспілкового комітету Головного управління;
 10. 10.Неште А.І. – директор ДП «Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою» ( за згодою);
 11. 11.Ковалів Я.М. – директор Івано-Франківської регіональної філії ДП « Центр Державного земельного кадастру» ( за згодою);
 12. 12.Керкер В.Б. – директор Івано-Франківської регіональної філії ДП Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру (за згодою);

13.   П’ятничко І.Ю. - директор ПП «Юта»(за згодою);

14.    Демко А.І. – директор ПП «Західземпроект», Голова ГО "Об'єднання землевпорядної служби Івано-Франківської області" (за згодою);

15.     Гавриш Р.Д. - директор ТзОВ НВП «Гіс» (за згодою);        

16.    Мігащук І.П.- директор ТзОВ «Тиса Захід» (за згодою);

17.    3аболітний П.Г.- директор ТзОВ ІКЦ «Інформ -ініціатива» (за згодою);

18.    Скригунець О.В. - директор ПНВП «Укрспецтехнологія» (за згодою);

19.    Васильєва В.Л. - директор юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (за згодою);

20.    Вінтоняк І.В.- ветеран землевпорядної служби;

21.     Леус Я.В. - почесний землевпорядник України;

 

 У засіданнях Ради можуть брати участь керівники Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області, керівники структурних підрозділів Головного управління та управлінь (відділів) Держземагентства в районах та містах області.

10.  Рішення Ради є правомочним, якщо воно приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні

Рішення ради мають рекомендаційний характер.

11. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на
сектор інформаційного забезпечення.

12.   Забезпечення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює відділ документального господарського та організаційного забезпечення Головного управління.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області

__._________2013р. м. Івано-Франківськ

Присутні члени Громадської ради:

1. Боднарчук В.Д. – начальник Головного управління;
2. Жила С.В. – перший заступник начальника Головного управління;
3. Спасів Я.О. – секретар керівника відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління;
4. Собчук А.В. – начальник управління землеустрою та охорони земель Головного управління;
5. Бурденюк В.В. – начальник відділу ринку та оцінки землі Головного управління;
6. Капусняк М.М – начальник юридичного відділу Головного управління;
7. Шпак Т.Г. – начальник відділу землеустрою та охорони земель Головного управління;
8. Дубей М.Г. – начальник управління державного земельного кадастру Головного управління;
9. Дудка І.В. – голова профспілкового комітету Головного управління;
10. Неште А.І. – директор ДП «Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою» ( за згодою);
11. Ковалів Я.М. – директор Івано-Франківської регіональної філії ДП « Центр Державного земельного кадастру» ( за згодою);
12. Керкер В.Б. – директор Івано-Франківської регіональної філії ДП Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру (за згодою);
13. П’ятничко І.Ю. - директор ПП «Юта»(за згодою);
14. Демко А.І. – директор ПП «Західземпроект» (за згодою);;
15. Гавриш Р.Д. - директор ТзОВ НВП «Гіс» (за згодою);
16. Мігащук І.П.- директор ТзОВ «Тиса Захід» (за згодою);
17. 3аболітний П.Г.- директор ТзОВ ІКЦ «Інформ -ініціатива» (за згодою);
18. Скригунець О.В. - директор ПНВП «Укрспецтехнологія» (за згодою).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Громадської ради та його заступників.
2. Про діяльність Громадської ради у 2013 році

Слухали.

Начальника Головного управління В. Боднарчука про обрання голови громадської ради та його заступників.
Пропонується обрати головою Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області - начальника Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області.

Голосували: ЗА -18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ -0.

Начальник Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області, голова Громадської ради пропонує обрати його заступниками першого заступника начальника Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області С.Жилу та директора ДП «Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою» Неште А.І.

Голосували: ЗА -18, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ -0.

Слухали:

Начальника Головного управління В.Боднарчука про мету та завдання Громадської ради при Головному управлінні Держземагентства в Івано-Франківській області. Серед іншого зазначив, що основними завданнями громадської ради є :
- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області.

Доручили:

1 Передбачити проведення засідання громадської ради у 2013 році у
відповідності до потреби публічних громадських обговорень, необхідність
яких передбачена чинним законодавством України;
2. Головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (І.М.Нагорняк) забезпечити оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів.

Начальник Головного управління
Держземагентства в Івано-Франківській
області, голова Громадської ради                                                                         В.Д. Боднарчук


Les hommes auront commander priligy kamagra acheter en belgique acheter cialis lyon ou acheter du viagra paris kamagra vente cialis france pharmacie une plus grande difficulte avec ce mode due aux mouvements generalement plus carres dus a leur musculature, representant aussi souvent la masculinite dans plusieurs societes, auront une achat levitra en france kamagra en ligne com propecia generique prix plus grande difficulte avec ce mode.
Selon les regions, il prix cialis officine se viagra en vente libre consomme en soupe, en sauce, en salade etc.
I tempi di consegna sono di pochi giorni e la confezione anonima non permette a nessuno scoprire il vostro segreto! Quindi, se si osservano i cambiamenti nella vostra vita sessuale non esitate a consultare con un professionista. Sovradosaggio della pillola puo portare a problemi ai reni o al fegato. Questi sono conosciuti come popper e devono essere evitati dove comprare cialis naturale con Levitra. Quando le persone ricorrono alla masturbazione abbastanza spesso quando esso si trasforma in un'abitudine, precio cialis 10 mg farmacia si parla di masturbazione ossessiva. I dati del famoso rapporto Kinsey evidenziarono, su un campione di ventimila soggetti, un’incidenza dell’omosessualita del 10% e che cialis farmacia italia almeno il 37% della popolazione maschile e il 13% di quella femminile aveva avuto qualche esperienza cialis senza la ricetta omosessuale tra la puberta e la vecchiaia: Capire le esigenze emotive e fisiche ei desideri del partenaire probabilmente e molto piu Utile par migliorare la relazione che non cercare di cambiare le dimensioni del pene. La valutazione del problema parte da un'anamnesi eseguita correttamente, ma poiche molti pazienti mostrano riluttanza a discutere della propria attivita sessuale e necessario assumere un atteggiamento comprare viagra o cialis di profonda comprensione.
Il y a aussi meilleur site achat viagra la technique stop and start, qui est la pratique la plus frequemment utilisee dans la therapie psychosexuelle.
Une achat cialis andorre dose plus importante est administree acheter viagra en france par le medecin.
Prima di ricorrere a un trattamento farmacologico contro l'impotenza e necessario determinare le cause che hanno dato origine a questa condizione, poiche solo a seguito di una cialis prezzo svizzera diagnosi medica propecia in farmacia sara possibile trattarla in modo mirato.
Vous avez juste acheter cialis lyon besoin de changer votre attitude pour acheter viagra en ligne avis combattre ce probleme.
Assumerlo con il succo d’uva Non molte persone sanno che se assumono questo farmaco assieme a del succo d’uva il livello viagra sin receta en farmacias del sangue puo salire nel corpo e acquisto sicuro viagra generico causare dei cambiamenti nella pressione sanguigna.
La protezione offerta dal cialis 20 mg prezzo in farmacia brevetto permette all'azienda, comprare viagra online e sicuro che ha sostenuto i costi di ricerca e di lancio di un farmaco innovativo, di mantenere il monopolio nella vendita di questo farmaco per un periodo di alcuni anni.
Il messaggio chimico contenuto nell’odore della pelle levitra 20 mg quanto costa del partner puo quindi scatenare una sito affidabile dove comprare cialis tempesta d’amore:
Tout d’abord, prendre cialis viagra une douche augmenterait le niveau de dopamine, un neurotransmetteur lie a la creativite et prix cialis prix a la sensation de motivation.