Реформування земельних відносин
Публічна інформація
Землеустрій та охорона земель
Державний земельний кадастр
Адмінстративні послуги в районах
Ринок та оцінка земель
Експертиза
Державні закупівлі
Запобігання проявам корупції
Юридична служба
Звернення громадян
Кадрова політика

Інтерактивний пошук

Адміністративні послуги, що надаються Державним агентством земельних ресурсів України та його територіальними органами

Адміністративні послуги,

що надаються Державним агентством земельних ресурсів України

та його територіальними органами

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг” наводимо перелік послуг, які надаються:

 

на безоплатній основі:

 

територіальними органами Держземагентства України:

 

- видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

 

- видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

 

- надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем);

 

- реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем;

 

- висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару;

 

- прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності;

 

- видача висновку про погодження документації із землеустрою;

 

- погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

 

- видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

 

- прийняття рішення про видачу (анулювання, позбавлення, зупинення, поновлення) кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

 

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

 

- видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

 

- видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;

 

- видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

 

- виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення;

 

- надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

 

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади.

 

 

на платній основі:

 

Держземагентством України:

 

- видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

 

 

- видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

 

 

- видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;

 

 

- переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

 

 

Держземагентством України та його територіальними органами:

 

 

- обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку);

 

 

- державна реєстрація земельної ділянки;

 

 

- державна реєстрація обмежень у використанні земель;

 

 

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

 

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

- обмеження у використанні земель;

 

- земельну ділянку;

 

 

- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

- витягів з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

- обмеження у використанні земель;

- земельну ділянку;

 

- довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

 

- викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

 

 

- пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

- нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок;

- земельні угіддя;

- частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

- координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

- бонітування ґрунтів.

 

 

 

 

РОЗМІР ПЛАТИ*
за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

 

Найменування послуги

Розмір плати за надання послуги, гривень

 

Держземагентство

 

1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

одна мінімальна заробітна плата

 

 

2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

 

 

3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів

п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

 

4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів

п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

Держземагентство та його територіальні органи

 

5. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)

3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень

 

 

6. Державна реєстрація земельної ділянки

65

 

 

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель

161

 

 

8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

 

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

161

 

 

земельну ділянку

60

 

 

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

 

 

витягів з Державного земельного кадастру про:

 

 

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

71

 

 

 

 

обмеження у використанні земель

68

 

 

 

 

земельну ділянку

53

 

 

 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

71

 

 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

31

 

 

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

 

 

 

нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

100

 

 

земельні угіддя (за 1 дм2 плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

67

 

 

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

77

 

 

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів)

67

 

 

бонітування ґрунтів (за 1 дм2 плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

126

 

 

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

161

 

* - Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку